ประชุม Conference

ประชุม Conference

              สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุม Video Conference เรื่อง การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น 5)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

         สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมอบรมเกี่ยวกับโครงการบัตรรักษาพยาบาลข้าราชการ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเผยแพร่ฯ

                 นายสมจิตร์  รักษ์ศรีทอง  ผู้อำนวยการวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ นโยบายและแผนสถิติระดับชาติ  เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2538-2563 รุ่นที่ 4 (ภาคใต้) โดยกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุม Conference

    ประชุม Conference

  • โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

    โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

  • โครงการอบรมเผยแพร่ฯ

ranong
ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน เมษายน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.