การประชุมเครือข่าย

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการเพื่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการ เพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมระนองการ์เด็น โดยมี นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

ผู้ตรวจเข้าเยี่ยมสถิติจังหวัดระนอง

          ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15.30 น. นางอำไพ  จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม ได้ทำการตรวจเยี่ยม สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง โดยมีนางพิลาภ  รักไทย สถิติจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานขับรถ ทำการต้อนรับ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

 

 

ประชุม Conference

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/ 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น 5)

อบรมขั้นตอนการ UPLOAD ข้อมูลฯ

          นายสมจิตร์  รักษ์ศรีทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผน ทำการอบรมขั้นตอนการ UPLOAD ข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลจังหวัดเข้าสู่ระบบคลังข้อมุล (Data Warehouse) แก่บุคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.