ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่5/2563

นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่5/2563 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมมุกระนอง สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น 5) ต.บางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

conference12.63

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.