ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2563

 

          วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.

          นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมมุกระนอง สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น 5 ) (บรรยาย เรื่อง สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563)

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.