รับสมัครเจ้าหน้าที่เครือข่ายสถิติสำหรับปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2563

** ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถสมัครและเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานได้ที่ Link ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยทางสำนักงานสถิติจังหวัดระนองจะติดต่อกลับไปอีกครั้งก่อนเริ่มโครงการ

        ซึ่งโครงการนี้จะปฏิบัติงานในช่วงกลางปี 2563 รายละเอียดเรื่องเวลาการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

Infographic 03

ผู้สนใจสมัครกรุณาคลิกที่ Link รับสมัครด้านล่าง

app23

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.