December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561

 • ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดระนอง ไตรมาสที่ 2/2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดระนอง ไตรมา

 • การทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม 2562

  การทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม 2562

 • ครัวของเรือนไทยใช้จ่ายกับอะไรไปบ้าง พ.ศ.2562

  ครัวของเรือนไทยใช้จ่ายกับอะไรไปบ้าง พ.ศ.2562

 • ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2562

 • ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561

  ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561

 • คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตมือถือมากแค่ไหน

  คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตมือถือมากแค่ไหน

Previous
Next

รับสมัครเจ้าหน้าที่เครือข่ายสถิติสำหรับปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2563

** ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถสมัครและเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานได้ที่ Link ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยทางสำนักงานสถิติจังหวัดระนองจะติดต่อกลับไปอีกครั้งก่อนเริ่มโครงการ

        ซึ่งโครงการนี้จะปฏิบัติงานในช่วงกลางปี 2563 รายละเอียดเรื่องเวลาการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

new-info


ผู้สนใจสมัครกรุณาคลิกที่ Link รับสมัครด้านล่าง

app23

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์