ประชุม VDO Conference วันที่ 4 กันยายน 2562

 

          นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ/อบรมแบบสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น 5)

fon09.01

69462550 495418054579935_3077699553437155328_n

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.