โครงการสำรวจการทำงานของเด็๋กในประเทศไทย

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 16.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง(ชั้น 5)

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.