ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

          นางพิลาภ  รักไทย สถิติจังหวัดระนอง พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้กำกับงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.