งาน COWBOY NIGHT @ RANONG

 

          นางภิลาพ  รักไทย สถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ในงาน COWBOY NIGHT @ RANONG  ณ ภูเขาหญ้า ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  โดยมี นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน 

cawboypage

 

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.