ประชุมคณะทำงาน PMQA

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (working Team) เพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง 

1517801718716

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.