ดัชนีความก้าวหน้าของคน จ.ระนอง 2560

          นางพิลาภ  รักไทย  สถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนไทย (Human Achievment Index - HAT) ของประเทศ ให้กับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ในวันที่  โดยมีนายสมจิตร์  รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการวิชาการสถิติและวางแผน เป็นผู้บรรยาย 

datpage

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.