ประชาสัมพันธ์ เน็ตประชารัฐ

 

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ บ้านนาใน หมู่ที่ 5 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง26904644 153587158763028_5368243980410806787_n

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.