• สถานะการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 3/60

    สถานะการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 3/60

  • การสำรวจความคิดเห็นอาบน้ำแร่แลระนอง ประจำปี 2560

    การสำรวจความคิดเห็นอาบน้ำแร่แลระนอง ประจำปี 2560

  • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  เดือน ธันวาคม 60

    กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน ธันวาคม 60

ranong
ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน มกราคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.