โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

           นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดระนองออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หมู่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 150 ชุด และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล... อ่านเพิ่มเติม...

ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดระนอง

ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดระนอง

           สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดระนอง พร้อมรับฟังการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลาง และการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น การอบรมให้ความรู้ การฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise และสถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันระงับอัคคีภัยให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระบบค... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

    โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทน

  • สำนักงานสถิติจังหวัดระนองออกหน่วยบริการประชาชนเคลื

  • ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดระนอง

    ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดระนอง

ranong
ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน กรกฎาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.