พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ฯ

พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ฯ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประดิษฐาน ณ เรือนประทับรับรองรัชกาลที่ 9 ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ฯ

    พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ฯ

  • สรง.2560

    สรง.2560

  • จังหวัดเคลื่อนที่

    จังหวัดเคลื่อนที่

ranong
ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.