มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย - เมียนมาฯ

          สถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงาน Thailand Myanmar Trade Fair @ Ranong มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย - เมียนมา ซื้อของดี @ ระนอง วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์คอซูเจียง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนฯ

          นายจิรศักดิ์  ยอดวิจารณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ได้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 ให้กับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ

          นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการวิชาการและวางแผนสถิติ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งตั้งอยู่ในจัวหวัดระนอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น และองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบล กำพ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย - เมียนมาฯ

  • อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาช

  • ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ

ranong
ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.