จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวคำปฏิญานตน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม VDO Conferrence งานสารบรรณ

 

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conferrence เรื่อง  การอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการที่ดี และระเบียบงานสารบรรณ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00น. - 12.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น 5)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม VDO Conference

            สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจรวชการ ผ่านระบบ Video  Conference ครั้งที่ 6 /2559  โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2559  วันพฤหัสบดี     ที่ 15 กรกฏาคม  2559 เวลา 09.00น. - 12.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศา... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559

  • การประชุม VDO Conferrence งานสารบรรณ

  • ประชุม VDO Conference

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.