การอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

การอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

 

          นางพิลาถ  รักไทย สถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทแ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • รายงานการแปลงแผน

    รายงานการแปลงแผน

  • สังคมผู้สูงอายุ

    สังคมผู้สูงอายุ

  • การอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

    การอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระม

ranong
ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน กรกฎาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.