• ประกาศขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้า

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่ว

  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ranong
ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.