ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2559

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2559

 

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 ภายใต้โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พศ. 2559 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องโกมาชุม  ศาลากลางจังหวัดระนอง โดย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการเปิดประชุม

... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่ว

  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2559

    การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2559

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.