กิจกรรมเทศน์การกุศล "77 จังหวัดร่วมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์การกุศล "77 จังหวัดร่วมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงกิจกรรมองค์กรระนองต้นแบบ ลด และคัดแยกขยะ

          นางภิลาพ  รักไทย  สถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรมองค์กรระนองต้นแบบ ลด และคัดแยกขยะ ในวันืที่ 28 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ระหว่างวันที่ 21- 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • กิจกรรมเทศน์การกุศล "77 จังหวัดร่วมใจ เทศน์การกุศล เพื

  • ประชุมชี้แจงกิจกรรมองค์กรระนองต้นแบบ ลด และคัดแยกขย

  • อบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

ranong
ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.